Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rekrutacja do projektu pn. Zaprojektuj swoją przyszłość z POWEREM

13-07-2020  

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. wraz z firmą ICT Artur Olesiński prowadzi rekrutację do projektu pn. „Zaprojektuj swoją przyszłość z POWEREM”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, pracujących (umowa o pracę lub cywilnoprawna), którzy zarabiają mniej niż najniższe wynagrodzenie za pracę.

W projekcie zaplanowano ścieżkę wsparcia, na którą składa się:
• Wsparcie doradcy zawodowego,
• Wsparcie pośrednika pracy,
• Szkolenia zawodowe (średnio 120 godz.),
• 3 miesięczne staże zawodowe,
• Refundacja kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne i szkolenia oraz refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną na szkoleniu i na stażu,
• Egzamin i certyfikat poświadczający nabycie uprawnień zawodowych,
• Stypendium szkoleniowe,
• Stypendium stażowe.

W przypadku zainteresowania udziałem w oferowanym wsparciu, prosimy o kontakt pod nr tel. 24 3644530, 665 880 240 lub szkolenia@pppt.pl

 
 

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN