Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Spotkanie interesariuszy projektu S3Chem w Tarragonie

19-09-2022  

W dniach 13-14 września 2022 r. odbyło się w Tarragonie kolejne spotkanie Międzyregionalnej Grupy Roboczej projektu Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem), w którym udział wzięli również przedstawiciel Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.

S3Chem jest projektem realizowanym w ramach programu Interreg Europa 2014 – 2020. Jego głównym celem jest poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomagana wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem nauki pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Istotą projektu jest duże zaangażowanie interesariuszy (przedsiębiorstw, klastrów, instytucji naukowo-badawczych) funkcjonujących w branży chemicznej w danym regionie.

Panel dyskusyjny, który odbył się w ramach spotkania dotyczył zmian w sektorze chemicznym, a także wspólnej analizy wpływu pandemii Covid 19 na przemysł chemiczny. Swoje doświadczenia przedstawili przedstawiciele następujących regionów:

  • Saksonia-Anhalt (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Gospodarki – partner wiodący (lider projektu)
  • Limburgia (Holandia)
  • Lombardia (Włochy)
  • Katalonia (Hiszpania)
  • Asturia (Hiszpania)
  • Walonia (Belgia)
  • Województwo Mazowieckie
W trakcie spotkania dokonano podsumowania projektu Interreg Europe S3chem, przedstawiono jego wyniki i główne rezultaty. Natomiast tematem drugiej części spotkania były "hot topics" przemysłu​ chemicznego m.in. materiały i procesy oparte na biotechnologii, recykling chemiczny, ponowne wykorzystanie CO2 oraz chemia 4.0.

Spotkanie było organizowane w ramach projektu Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem) dofinansowanego ze środków Programu INTERREG Europa.​ Udział przedstawicieli Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. jako Interesariusza projektu był dofinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego.


loga razem.jpg

​​

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN